Guilty Gear -Strive- Phiên bản cuối cùng Phần 2

$57.99

Compatible with Windows™ (PC)
Đồ họa kết hợp 2D / 3D tiên tiến của dòng Guilty Gear đã được đưa lên một tầm cao mới trong GUILTY GEAR - STRIVE - Hướng nghệ thuật mới và hoạt ảnh nhân vật được cải thiện sẽ vượt xa mọi thứ bạn từng thấy trong một trò chơi chiến đấu!

Ngày phát hành chính thức 09 tháng 8 năm 2022
Ngôn ngữ Đa ngôn ngữ
Thể loại Trò chơi Steam
Phiên bản Khu vực miễn phí
Phiên bản khác Guilty Gear Xrd -SIGN
  Guilty Gear -Strive- (Deluxe version)
Guilty Gear -Strive- Phiên bản cuối cùng Phần 2
Guilty Gear -Strive- Phiên bản cuối cùng Phần 2

$57.99