SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (Xbox One™)

$39.99

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Xbox One™

Mermaid’s Tears ban điều ước trong tay SpongeBob và Patrick… Điều gì có thể xảy ra? Chắc chắn, chính kết cấu giữ vũ trụ lại với nhau có thể hoàn tác rất nhiều, mở ra các cánh cổng vào Wishworld với đầy rẫy những hiệp sĩ, cao bồi, cướp biển và ốc sên thời tiền sử. Nhưng đó không phải là điều mà miếng bọt biển yêu thích của mọi người không thể xử lý được - với trang phục vũ trụ phù hợp! Mọi người hãy làm Rung chuyển vũ trụ!

Ngày phát hành chính thức Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Thể loại Hoạt động
Phiên bản  US
Pend xếp hạng ESRB
Xếp hạng Đang chờ xử lý - đã được gửi đến ESRB và đang chờ xếp hạng cuối cùng.
Mua trò chơi PlayStation 4
Mua game pc
SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake xbox one
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (Xbox One™)

$39.99