SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (DVD-ROM)

$44.99

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Trò chơi PC

Mermaid’s Tears ban điều ước trong tay SpongeBob và Patrick… Điều gì có thể xảy ra? Chắc chắn, chính kết cấu giữ vũ trụ lại với nhau có thể hoàn tác rất nhiều, mở ra các cánh cổng vào Wishworld với đầy rẫy những hiệp sĩ, cao bồi, cướp biển và ốc sên thời tiền sử. Nhưng đó không phải là điều mà miếng bọt biển yêu thích của mọi người không thể xử lý được - với trang phục vũ trụ phù hợp! Mọi người hãy làm Rung chuyển vũ trụ!

Ngày phát hành chính thức Ngày 31 tháng 12 năm 2022
Thể loại Hoạt động
Phiên bản  Châu Âu
PEGI 3
Mua Xbox One
Mua trò chơi PlayStation 4
SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake dvd rom
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (DVD-ROM)

$44.99